הספר

המדריך הישראלי ל-UML מבוסס על הקורס 'UML 2.X Fundamentals' אשר ניתן למצוא בחינם באתר www.abelski.com. באתר www.abelski.com ניתן גם למצוא פורומים, תרגילים וחומרי הדרכה נוספים אשר יכולים ללוות את השימוש בספר זה.

ניתן להוריד את פרקי הספר בקישורים הבאים:
הקדמה ל-UML
האלמנטים הבסיסיים ב-UML
Use Case Diagram
Class Diagram
Objects Diagram
Packages Diagram
Sequence Diagram
Activity Diagram
Communication Diagram
Timing Diagram
Interaction Overview Diagram
Composide Diagram
Component Diagram
State Machine Diagram

הקורס היסודי ביותר בארץ. 18 מפגשים. תירגול מעשי. - Node.js Fundamentals Course